Zizyphosturmia sp. ??? (French Guiana)

Zizyphosturmia sp. ??? (French Guiana)
Needs confirmation.